Числов формат: Валута

Прилага валутен формат по подразбиране на избраните клетки.

Икона

Числов формат: валута