YEAR

Връща годината като число според вътрешните правила за изчисляване.

Синтаксис

YEAR(Число)

Число е вътрешната стойност за дата, за която да бъде изчислена годината.

Примери

=YEAR(1) връща 1899.

=YEAR(2) връща 1900.

=YEAR(33333.33) връща 1991.