WEEKDAY

Връща деня от седмицата за дадената дата. Резултатът е цяло число между 1 (неделя) и 7 (събота), ако типът е 1 или не е зададен. За други типове вижте долната таблица.

Синтаксис

WEEKDAY(Число; Тип)

Число е десетично число – стойност за дата, за която трябва да се изчисли денят от седмицата.

Тип е незадължителен и определя типа на изчислението.

Тип

Връщан номер на ден от седмицата

1 или пропуснат

От 1 (неделя) до 7 (събота). За съвместимост с Microsoft Excel.

2

От 1 (понеделник) до 7 (неделя).

3

От 0 (понеделник) до 6 (неделя).

11

От 1 (понеделник) до 7 (неделя).

12

От 1 (вторник) до 7 (понеделник).

13

От 1 (сряда) до 7 (вторник).

14

От 1 (четвъртък) до 7 (сряда).

15

От 1 (петък) до 7 (четвъртък).

16

От 1 (събота) до 7 (петък).

17

От 1 (неделя) до 7 (събота).


Икона Бележка

Тези стойности важат само за стандартния формат за дати, избран в - LibreOffice Calc - Изчисляване.


Примери

=WEEKDAY("2000-06-14") връща 4. (Параметърът „Тип“ липсва, затова се използва подразбираната номерация, започваща от неделя с номер 1. Денят 14 юни 2000 г. е бил сряда, затова е ден номер 4.)

=WEEKDAY("1996-07-24"; 2) връща 3. (Параметърът „Тип“ е 2, затова понеделник е ден номер 1. Денят 24 юли 1996 г. е бил сряда, затова номерът на деня е 3).

=WEEKDAY("1996-07-24"; 1) връща 4. (Параметърът „Тип“ е 1, затова неделя е ден номер 1. Денят 24 юли 1996 г. е бил сряда, затова номерът на деня е 4).

=WEEKDAY("2017-05-02";14) връща 6. (Параметърът „Тип“ е 14, затова вторник е ден номер 1. Денят 2 май 2017 г. е бил вторник, затова номерът на деня е 6.)

=WEEKDAY(NOW()) връща номера на текущия ден.

Икона Съвет

За да проверите дали денят в A1 е работен, използвайте функциите IF и WEEKDAY както следва:
IF(WEEKDAY(A1; 2) < 6; "Работен ден"; "Почивен ден")