SECOND

Връща секундата по дадена стойност за час. Резултатът е цяло число между 0 и 59.

Синтаксис

SECOND(Число)

Число е десетично число – стойност за час, за което да бъдат изчислени секундите.

Примери

=SECOND(NOW()) връща текущата секунда.

=SECOND(C4) връща 17, ако клетката C4 съдържа 12:20:17.