RAWSUBTRACT

Изважда съвкупност от числа и дава резултат без елиминиране на малките грешки от закръгляване.

Синтаксис

RAWSUBTRACT(Умаляемо, Умалител1, Умалител2, ...)

Изважда умалителите от умаляемото, без да елиминира грешките от закръгляване. Функцията трябва да бъде извиквана с поне два параметъра.

Примери

RAWSUBTRACT(0,987654321098765; 0,9876543210987) връща 6,53921361504217E-14

RAWSUBTRACT(0,987654321098765) връща Err:511 (Липсваща променлива), защото RAWSUBTRACT изисква поне две числа.