NOW

Връща системната дата и час на компютъра. Стойността се обновява, когато документът бъде преизчислен или когато се промени стойност на клетка.

Синтаксис

NOW()

NOW е функция без аргументи.

Пример

=NOW() - A1 връща разликата между датата в A1 и настоящия момент. Форматирайте резултата като число.