MONTH

Връща месеца за дадената стойност – дата. Резултатът е цяло число между 1 и 12.

Синтаксис

MONTH(Число)

Число е десетично число – стойност за дата, за което да се изчисли номерът на месеца.

Примери

=MONTH(NOW()) връща текущия месец.

=MONTH(C4) връща 7, ако сте въвели 2000-07-07 в клетката C4 (датата може да бъде форматирана различно, след като натиснете Enter).