Функция IMTAN

Връща тангенса на комплексно число. Тангенсът на комплексно число може да се изрази като:

tan(a+bi)=sin(a+bi)/cos(a+bi)

Резултатът се представя като низ, като за имагинерната единица се използва знакът „i“ или „j“.

Икона Бележка

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

IMSIN(Комплексно_число)

„Комплексно_число“ е комплексното число, чиито тангенс да бъде изчислен.

Икона Бележка

Комплексно число е низов израз във формата "a+bi" или "a+bj", където a и b са числа.
Ако комплексно число е всъщност реално число (b=0), може да бъде както низ, така и числова стойност.


Икона Внимание

Функцията винаги връща низ, представящ комплексно число.
Ако резултатът е комплексно число и една от частите му (a или b) е равна на нула, съответната част не се показва.


Примери

=IMTAN("4-3i")
връща 0.00490825806749606-1.00070953606723i.

=IMTAN(2)
връща -2.18503986326152 като текстов низ. Имагинерната част е нула, затова не се показва в резултата.

Отваряне на файл с пример: