HOUR

Връща броя на часовете за дадена стойност – час. Резултатът е цяло число между 0 и 23.

Синтаксис

HOUR(Число)

Число е десетично число – стойност за час, за който да се определи броят на часовете.

Примери

=HOUR(NOW()) връща текущия час.

=HOUR(C4) връща 17, ако съдържанието на C4 = 17:20:00.

Вижте още следните функции:

YEAR, NOW, MINUTE, MONTH, DAY, WEEKDAY.