DATEVALUE

Връща вътрешното числово представяне на дата по даден текст в кавички.

Вътрешното представяне на датите представлява число. То се определя от използваната от LibreOffice система за изчисляване на дати.

Ако низът съдържа и стойност за час, DATEVALUE връща само целочислената част на резултата от преобразуванието.

Синтаксис

DATEVALUE("Текст")

Текст трябва да бъде валидна дата, оградена с кавички.

Пример

=DATEVALUE("1954-07-20") връща 19925.