Предупреждение за грешка

Задайте съобщението за грешка, което да се показва при въвеждане на невалидни данни в клетка.

Можете да стартирате и макрос със съобщение за грешка. В края на тази страница е даден примерен макрос.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Данни - Валидност - Предупреждение за грешка.


Съобщение за грешка при въведена невалидна стойност

Показва съобщението за грешка, въведено в областта Съдържание, при въвеждане на невалидни данни в клетка. Ако няма отметка, съобщението се показва за предотвратяване на невалиден вход.

И в двата случая, ако изберете „Спиране“, невалидните данни се изтриват и в клетката се връща предишното й съдържание. Същото важи и ако затворите диалоговите прозорци „Предупреждение“ и „Информация“ чрез бутона Отказ. Ако използвате бутона OK, невалидната стойност не се изтрива.

Съдържание

Действие

Изберете действието, което да бъде извършвано при въвеждане на невалидни данни в клетка. Действието „Спиране“ отхвърля невалидните данни и показва диалогов прозорец, който трябва да затворите с бутона OK. Действията „Предупреждение“ и „Информация“ показват диалогов прозорец, който може да бъде затворен с бутон OK или Отказ. Невалидните данни се отхвърлят само ако щракнете върху Отказ.

Преглед

Отваря диалоговия прозорец Макрос, в който можете да изберете макроса, който да се изпълни при въвеждане на невалидни данни в клетка. Макросът се изпълнява след показването на съобщението за грешка.

Заглавие

Въведете заглавието на макроса или съобщението за грешка, което да се показва при въвеждане на невалидни данни в клетка.

Съобщение за грешка

Въведете съобщението, което желаете да се показва при въвеждане на невалидни данни в клетка.

Примерен макрос:

Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
Dim msg as string
msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
MsgBox msg ,16,"Error message"
End Function