Помощ при въвеждане

Въведете съобщението, което искате да се показва при избиране на клетката или областта от клетки в листа.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Данни - Валидност - Помощ при въвеждане.


Помощ за въвеждане при избор на клетка

Въведеното в полето Съдържание съобщение ще се показва при избиране на клетката или областта от клетки в листа.

Икона Внимание

Ако въведете текст в полето Съдържание на диалоговия прозорец, след което изберете и изчистите това поле за отметка, текстът ще се загуби.


Съдържание

Заглавие

Въведете заглавието, което да се показва при избирането на клетката или областта от клетки.

Помощ при въвеждане

Въведете съобщението, което да се показва при избиране на клетката или областта от клетки.