Групиране

Командата за групиране в обобщаваща таблица отваря диалоговия прозорец Групиране за стойности или дати.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Групиране и план - Групиране.


Начало

Определя началото на групирането.

Автоматично

Указва дали групирането да започне от най-малката стойност.

Ръчно от

Указва дали желаете сами да въведете началната стойност за групирането.

Край

Определя края на групирането.

Автоматично

Указва дали групирането да завърши до най-голямата стойност.

Ръчно от

Указва дали желаете сами да въведете крайната стойност за групирането.

Групиране по

Определя диапазона от стойност, според който се изчисляват границите на всяка група.

Брой на дните

Определя броя дни за група при групиране на дати.

Интервали

Определя интервалите за групиране при групиране на дати.