Групиране и план

Можете да създадете план на данните и да групирате редовете и колоните, така че да можете да свивате и разгъвате групите чрез щракване.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Групиране и план.


Скрити детайли

Скрива детайлите на групирания ред или колона, съдържаща курсора. За да скриете всички групирани редове или колони, изберете таблицата с плана, после издайте тази команда.

Видими детайли

Показва детайлите на групирания ред или колона, която съдържа курсора. За да видите детайлите на всички групирани редове или колони, изберете таблицата с плана, след което изберете тази команда.

Групиране

Дефинира избрания диапазон от клетки като група от редове или колони.

Разгрупиране

Разгрупира селекцията. При вложена група последните добавени редове или колони се премахват от групата.

Автоплан

Ако избраната област от клетки съдържа формули или обръщения, LibreOffice автоматично създава план на селекцията.

Премахване

Премахва плана от избраната област от клетки.