Автофилтър

Автоматично филтрира избраната област от клетки и създава един ред със списъчни полета, в които можете да посочвате кои елементи желаете да се виждат.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Автофилтър.

В лентата Инструменти или Данни от таблица щракнете върху

Икона

Автофилтър