Критерии за сортиране

Задайте настройките за сортиране на избраната област.

Икона Бележка

Ако има заглавия на редове и/или колони, уверете се, че са включени в селекцията.


За достъп до тази команда...

Изберете раздела Данни - Сортиране - Критерии за сортиране.

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Възходящо сортиране

Икона

Низходящо сортиране


Сортиране по

Изберете колоната, която искате да използвате като главен ключ за сортиране.

Възходящо

Сортира селекцията от най-ниската стойност към най-високата. Правилата за сортиране се определят от локала. Можете да задавате правила за сортиране в Данни - Сортиране - Настройки. Подразбираните настройки се определят в - Езикови настройки - Езици.

Низходящо

Сортира селекцията от най-високата стойност към най-ниската. Можете да задавате правила за сортиране в Данни - Сортиране - Настройки. Подразбираните настройки се определят в - Езикови настройки - Езици.

После по

Изберете колоната, която искате да използвате като главен ключ за сортиране.

Възходящо

Сортира селекцията от най-ниската стойност към най-високата. Можете да задавате правила за сортиране в Данни - Сортиране - Настройки. Подразбираните настройки се определят в - Езикови настройки - Езици.

Низходящо

Сортира селекцията от най-високата стойност към най-ниската. Можете да задавате правила за сортиране в Данни - Сортиране - Настройки. Подразбираните настройки се определят в - Езикови настройки - Езици.

Възходящо/низходящо сортиране

Сортира селекцията от най-високата към най-ниската стойност или от най-ниската към най-високата. Числовите полета се сортират по стойност, а текстовите – по реда на знаците. Можете да задавате правила за сортиране в Данни - Сортиране - Настройки. Подразбираните настройки се определят в - Езикови настройки - Езици.

Икони в лентата с инструменти Стандартни

Икона

Възходящо сортиране

Икона

Низходящо сортиране