Редактиране на областите за печат

Отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете областта за печат. Освен това можете да зададете редовете или колоните, които да се повтарят на всяка страница.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Области за печат - Редактиране.


Отпечатване на редове или колони на всяка страница

Задаване на области за печат в лист

Област за печат

Позволява ви да промените вече зададена област за печат.

Изберете -няма-, за да премахнете дефиницията на диапазон за печат от текущия лист. Изберете -целият лист-, за да зададете целия лист като диапазон за печат. Посочете -избрано-, за да зададете избраната област от лист като диапазон за печат. Избирайки -дефинирана от потребителя-, можете да зададете диапазон за печат, който вече е дефиниран с командата Форматиране - Области за печат - Дефиниране. Ако сте дали име на диапазон с командата Лист - Наименувани диапазони и изрази - Дефиниране, това име ще бъде показано и ще можете да го изберете от списъка.

В дясното текстово поле можете да въведете област за печат чрез обръщение или име. Ако курсорът е в текстовото поле Област за печат, можете също да изберете желаната област в листа с мишката.

Свиване/максимизиране

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Максимизиране. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона

Свиване

Икона

Максимизиране

Редове за повтаряне

Изберете един или няколко реда, които да се отпечатват на всяка страница. В дясното текстово поле въведете обръщението към редовете, например „1“, „$1“ или „$2:$3“. В списъчното поле ще се покаже текстът -дефинирана от потребителя-. Можете също да изберете -няма-, за да премахнете зададен повтарящ се ред.

Можете да зададете повтарящи се редове и като плъзнете с мишката в листа, ако курсорът е в текстовото поле Редове за повтаряне в диалоговия прозорец.

Свиване/максимизиране

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Максимизиране. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона

Свиване

Икона

Максимизиране

Колони за повтаряне

Изберете една или няколко колони, които да се отпечатват на всяка страница. В дясното текстово поле въведете обръщението към колоните, например „A“, „AB“ или „$C:$E“. В списъчното поле ще се покаже текстът -дефинирана от потребителя-. Можете също да изберете -няма-, за да премахнете зададена повтаряща се колона.

Можете да зададете повтарящи се колони и като плъзнете с мишката в листа, ако курсорът е в текстовото поле Колони за повтаряне в диалоговия прозорец.

Свиване/максимизиране

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Максимизиране. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона

Свиване

Икона

Максимизиране