Стил за страници

Отваря диалогов прозорец, в който можете да определите облика на всички страници в документа.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Страница.


Организатор

Задайте настройките за избрания стил.

Страница

Позволява ви да дефинирате оформления на страница за документи с една или повече страници, номерация на страници и формати на хартията.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Фон

Задайте фоновия цвят или графика.

Горен колонтитул

Добавя горен колонтитул към текущия стил на страница. Горният колонтитул е област в горното поле на страницата, в която можете да добавяте текст или графики.

Долен колонтитул

Добавя долен колонтитул към текущия стил на страница. Долният колонтитул е област в долното поле на страницата, в която можете да добавяте текст или графики.

Лист

Задава елементите, които да бъдат включени в разпечатката на всички листове с текущия стил за страници. Освен това можете да зададете реда на отпечатване, номера на първата страница и мащаба на страниците.

Нулиране

Нулира промените, внесени в текущия раздел, до стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец. При затваряне на диалоговия прозорец не се изисква потвърждение.