Форматиране на клетки

Позволява ви да задавате различни настройки за форматиране и да прилагате атрибути върху избраните клетки.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Клетки.


Числа

Задайте настройките за форматиране на избраната клетка или клетки.

Шрифт

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Подравняване

Задава настройките за подравняване на текущата клетка или избраните клетки.

Азиатска типография

Задайте типографските настройки за клетки или абзаци във файлове на азиатски езици. За да разрешите поддържката за азиатски езици, изберете Езикови настройки - Езици в диалоговия прозорец Настройки и отметнете полето Разрешена за азиатски езици в областта Разширена езикова подръжка. Настройките за азиатска типография се игнорират в документи на HTML.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Фон

Задайте фоновия цвят или графика.

Защита на клетки

Определя настройките за защита на избраните клетки.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.