Връзка към външни данни

Вмъква данни от файл на HTML, Calc, CSV или Excel в текущия лист като връзка. Данните трябва да се намират в наименувана област.

За достъп до тази команда...

Изберете Лист - Връзка към външни данни.


URL на външен източник на данни

Въведете URL или името на файла с данните, които желаете да вмъкнете, после натиснете Enter. Чак тогава ще бъде изпратена заявка до мрежата или файловата система.

Икона Бележка

При създаване на връзка към външен CSV файл се показва диалог за импортиране от CSV.


Налични таблици/области

Изберете таблицата или областта с данни, която искате да вмъкнете.

Обновяване през

Въведете броя секунди, който да се изчаква преди презареждане на външните данни в текущия документ.