Изглед Разделители на страници

Показва разделителите на страници и областите за отпечатване в листа. За да изключите този режим, изберете Изглед - Обикновен.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Разделители на страници.


Отпечатване на детайлите на лист

Определяне на броя на страниците за отпечатване

Контекстното меню в изгледа с разделители на страници съдържа функции за редактиране на разделителите, включително следните:

Изтриване на разделителите на страници

Изтрива всички ръчни разделители в текущия лист.

Добавяне на област за печат

Добавя избраните клетки към областите за отпечатване.