Навигатор

Включва и изключва навигатора. Прозорецът Навигатор може да се закачва.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Навигатор

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Навигатор - вкл./изкл.


Преглед на навигатора за документи

За да видите навигатора, изберете Изглед - Навигатор.

Колона

Въведете буква на колона. Натиснете Enter, за да преместите курсора за клетка в зададената колона от същия ред.

Ред

Въведете номер на ред. Натиснете Enter, за да преместите курсора за клетка в зададения ред от същата колона.

Област с данни

Указва текущата област с данни, отбелязана чрез позицията на курсора за клетка.

Икона

Област с данни

Начало

Премества курсора в началната клетка на текущия диапазон с данни, който можете да осветите чрез бутона Диапазон с данни.

Икона

Начало

Край

Премества курсора в последната клетка на текущия диапазон с данни, който можете да осветите чрез бутона Диапазон с данни.

Икона

Край

Превключване

Превключва изгледа на съдържанието. Показват се само избраният в навигатора елемент и неговите подчинени елементи. Щракнете повторно върху иконата, за да се покажат отново всички елементи.

Икона

Превключване

Съдържание

Позволява ви да скривате/показвате съдържанието.

Икона

Съдържание

Сценарии

Показва всички налични сценарии. За да приложите сценарий, щракнете двукратно върху името му. Резултатът се показва в листа. За повече информация изберете Инструменти - Сценарии.

Икона

Сценарии

Ако в навигатора се виждат сценарии, имате достъп до следните команди чрез щракване с десния бутон върху елемент – сценарий:

Изтриване

Изтрива избрания сценарий.

Свойства

Отваря диалоговия прозорец Редактиране на сценарий, в който можете да редактирате свойствата на сценария.

Режим при плъзгане

Отваря подменю за избиране на режима при плъзгане. Можете да определите какво действие да се извършва при плъзгане и пускане на обект от навигатора в документ. В зависимост от избрания от вас режим иконата показва дали ще бъде създадена хипервръзка, връзка или копие.

Икона

Режим при плъзгане

Вмъкване като хипервръзка

Когато плъзнете и пуснете обект от навигатора в документ, се вмъква хипервръзка. Впоследствие можете да щракнете върху хипервръзката, за да преместите курсора и изгледа върху съответния обект.

Икона Бележка

Ако вмъкнете хипервръзка, сочеща към отворен документ, трябва да го запишете, преди да използвате хипервръзката.


Вмъкване като връзка

Когато плъзнете и пуснете обект от навигатора в документ, се създава връзка.

Вмъкване като копие

Когато плъзнете и пуснете обект от навигатора в документ, се създава копие.

Обекти

Показва всички обекти в документа.

Документи

Показва имената на всички отворени документи. За да превключите към друг отворен документ в навигатора, щракнете върху името му. Състоянието на документа (активен или неактивен) се показва в скоби след името. Активният документ може да бъде сменян чрез менюто Прозорец.