Функция MonthName [VBA]

Функцията MonthName връща локализираното име на месеца по зададен номер на месец.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])

Резултат:

String

Параметри:

Month: Стойност от 1 до 12, отговаряща на месец от януари до декември, чието локализирано име да бъде върнато.

Abbreviate: незадължителен. Булева стойност, указваща дали името на месеца да е съкратено.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_MonthName

 Dim mBirthday as Integer

 mBirthday = 1

 print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)

End Sub