Функция WeekdayName [VBA]

Функцията WeekdayName връща името на зададения ден от седмицата.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

WeekdayName(Weekday as Integer [,Abbreviate as Boolean [,FirstDayofWeek as Integer]])

Резултат:

String

Параметри:

Weekday: стойност от 1 до 7, обозначаваща ден от седмицата от понеделник до неделя, чието име да се върне.

Abbreviate: незадължителен. Булева стойност, указваща дали името на деня да е съкратено.

FirstDayofWeek: незадължителен. Указва първия ден от седмицата.

Първи ден от седмицата:

Наименувана константа

Стойност

Описание

vbUseSystemDayOfWeek

0

Използва се настройката от програмния интерфейс NLS за поддръжка на национални езици.

vbSun­day

1

Неделя (подразбира се)

vbMonday

2

Понеделник

vbTuesday

3

Вторник

vbWednesday

4

Сряда

vbThursday

5

Четвъртък

vbFriday

6

Петък

vbSaturday

7

Събота


Кодове за грешка:

Няма

Пример:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_WeekdayName

 Dim tgf as Integer

 tgf = 6

 print tdf &" "& WeekdayName(tgf,False,vbSunday)

End Sub