Функция FV [VBA]

Връща бъдещата стойност на инвестиция на базата на периодични постоянни плащания и постоянна лихва.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

FV(Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [PV as Variant], [Due as Variant])

Резултат:

Double

Параметри:

Rate е лихвеният процент за един период.

NPer е общият брой периоди на плащане.

Pmt е плащането, извършвано на всеки период.

PV (незадължителен) е текущата стойност на поредицата от плащания.

Due (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

0 - плащането е дължимо в края на периода;

1 - плащането е дължимо в началото на периода.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleFV

 Dim myFV As Double

 myFV = =FV(0.04, 2, 750, 2500)

 Print myFV ' връща -4234,00 парични единици. Крайната стойност на инвестицията е 4234,00 парични единици.

End Sub