Функция GetProcessServiceManager

Връща диспечера на услуги ProcessServiceManager (централният обект ServiceManager на Uno).

Тази функция е необходима, когато искате да получите екземпляр на услуга чрез CreateInstanceWithArguments.

Синтаксис:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Пример:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' това е същото като долния оператор:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")