Функция CreateUnoStruct

Създава екземпляр от структурен тип на Uno.

Използвайте следната структура за оператора:

Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property

Синтаксис:

oStruct = CreateUnoStruct(име на тип на Uno)

Пример:

oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )