Функция Environ

Връща стойността на променлива от обкръжението като низ. Променливите от обкръжението зависят от вида на използваната операционна система.

Синтаксис:

Environ (Environment As String)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Environment: променлива от обкръжението, чиято стойност трябва да се намери.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" , 64, "Директория за временни файлове:"

End Sub