Функция GetSystemTicks

Връща броя системни тактове, докладван от операционната система. Можете да използвате тази функция, за да оптимизирате някои процеси.

Синтаксис:

GetSystemTicks()

Връщана стойност:

Long

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTick & " мс", 0, "Паузата трая"

End Sub