Функция StrReverse [VBA]

Връща низа с обърнат ред на знаците.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

StrReverse (Text1 As String)

Резултат:

String

Параметри:

Text1: низът, чийто знаци да бъдат подредени в обратен ред.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleReverse

 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"

End Sub