Функция StrComp

Сравмява два низа и връща числова стойност, представяща резултата от сравнението.

Синтаксис:

StrComp (Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Връщана стойност:

Integer

Параметър:

Text1: израз със стойност низ.

Text2: израз със стойност низ.

Compare: незадължителен параметър за начин на сравняване. Ако Compare = 1, сравняването е чувствително към регистъра на буквите. Ако Compare = 0, малките и главните букви не се различават.

Връщана стойност:

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleStrComp

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = Str$(iVar)

    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)

End Sub