Функция Len

Връща броя на знаците в низ или броя байтове, необходими за съхраняването на променлива.

Синтаксис:

Len (Text As String)

Връщана стойност:

Long

Параметри:

Text: низов израз или променлива от друг тип.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM връща 9

End Sub