Функция ConvertFromURL

Преобразува файлов URL в системно файлово име.

Синтаксис:

ConvertFromURL(Filename)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Filename: низ – име на файл.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$