Функция ConvertToURL

Преобразува системно файлово име в URL.

Синтаксис:

ConvertToURL(Filename)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Filename: низ – име на файл.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$