Функция UCase

Преобразува малките букви в низ в главни.

Виж също: функция LCase

Синтаксис:

UCase (Text As String)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Text: низов израз, чиято стойност да бъде преобразувана.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' връща "лас вегас"

    Print UCase(sVar) ' връща "ЛАС ВЕГАС"

End Sub