Функция LCase

Преобразува всички главни букви в низа в малки.

Виж също: функция UCase

Синтаксис:

LCase (Text As String)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Text: низов израз, чиято стойност да бъде преобразувана.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' Връща "лас вегас"

    Print UCase(sVar) ' Връща "ЛАС ВЕГАС"

End Sub