Функция String

Създава низ от зададен знак или първия знак на низов израз, подаден на функцията.

Синтаксис:

String (n As Long, {expression As Integer | character As String})

Връщана стойност:

String

Параметри:

n: числов израз, определящ колко знака да съдържа низът – резултат. Максималната разрешена стойност на n е 65535.

Expression: числов израз, който задава знаков код от ASCII.

Character: единичен знак, от който да бъде изграден низът – резултат, или низ, от който ще бъде използван само първият знак.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub