Повтаряне на знаци

Следващите функции повтарят съдържанието на низове.

Функция Space

Връща низ, състоящ се от указания брой интервали.

Функция String

Създава низ от зададен знак или първия знак на низов израз, подаден на функцията.