Функция AscW [VBA]

Връща стойността в Уникод на първия знак от низов израз.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

AscW (Text As String)

Резултат:

Integer

Параметри:

Text: валиден израз със стойност низ. Обработва се само първият му знак.

Използвайте функцията AscW, за да заменяте знаци със стойности от Уникод. Ако тя срещне празен низ, LibreOffice Basic докладва за грешка по време на изпълнение. Връщаните стойности са между 0 и 65535.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleAscW

 Print AscW("A") ' връща 65

 Print AscW("Ω") ' връща 937

 Print AscW("Αθήνα") ' връща 913, взема се предвид само първият знак (алфа)

End Sub