Функция CByte

Преобразува низ или число към типа Byte.

Синтаксис:

CByte (Expression)

Връщана стойност:

Byte

Параметри:

Expression: низов или числов израз.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура