Функция Val

Преобразува низ в числова стойност.

Синтаксис:

Val (Text As String)

Връщана стойност:

Double

Параметри:

Text: низ, който представлява число.

С функцията Val можете да преобразувате низове, които представляват числа, към числови стойности. Това е обратното на функцията Str. Ако само част от низа съдържа число, се преобразуват само първите подходящи знаци от низа. Ако низът не съдържа никакви числа, функцията Val връща стойността 0.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleVal

    MsgBox Val("123.123")

    MsgBox Val("A123.123")

End Sub