Функция Str

Преобразува числова стойност в низ.

Синтаксис:

Str (Expression)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Expression: числов израз.

Функцията Str преобразува стойността на числова променлива или израз в низ. Отрицателните числа се предшестват от знак минус. Положителните се предшестват от интервал (вместо знак плюс).

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub