Функция Chr

Връща знака, съответстващ на зададения знаков код.

Синтаксис:

Chr(Expression As Integer)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Expression: числова стойност, представляваща валиден 8-битов код ASCII (0-255) или 16-битова стойност от Уникод.

С функцията Chr$ можете да изпращате специални управляващи последователности към принтера или друго изходно устройство. Освен това с нея можете да вмъквате кавички в низ.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleChr

    ' Този пример вмъква кавички (ASCII код 34) в низ.

    MsgBox "Една "+ Chr$(34) + "кратка" + Chr$(34) + " разходка."

    ' В диалога се показва следното: Една "кратка" разходка.

End Sub

ASC