Операции за сравнение

Тук са описани наличните операции за сравнение.

Операции за сравняване

Операциите за сравнение сравняват стойностите на два израза. Резултатът е от тип Boolean и показва дали операцията има стойност True (-1) или False (0).