Функция EqualUnoObjects

Връща True, ако два зададени обекта на Uno в Basic представят един и същ екземпляр на обект на Uno.

Синтаксис:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Връщана стойност:

Bool

Пример:

' Копираме обекти -> един и същ екземпляр

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Копираме структура по стойност -> нов екземпляр

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )