Optional (в оператор Function)

Позволява ви да дефинирате предавани на функцията параметри като незадължителни.

Виж също: IsMissing

Синтаксис:

Function MyFunction(Text1 As String, Optional Arg2, Optional Arg3)

Примери:

Result = MyFunction("Тук", 1, "Там") ' Предават се всички аргументи.

Result = MyFunction("Тест", , 1) ' Вторият аргумент липсва.

Виж също Примери.