Функция IsMissing

Проверява дали функция е извикана с незадължителен параметър.

Виж също: Optional

Синтаксис:

IsMissing(ArgumentName)

Параметри:

ArgumentName: името на незадължителен аргумент.

Ако функцията IsMissing бъде извикана за параметър, чиято стойност не е била подадена, тя връща стойност True.

Виж също Примери.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура