Оператор Option VBASupport

Указва, че LibreOffice Basic ще поддържа оператори, функции и обекти на VBA.

Икона Бележка

Поддръжката на VBA не е завършена, но покрива голяма част от разпространените случаи на употреба.


Синтаксис:

Option VBASupport {1|0}

Параметри:

Икона Внимание

Този оператор трябва да бъде поставен в модул преди изпълнимия програмен код.


1: Разрешаване поддръжката на VBA в LibreOffice

0: Забраняване поддръжката на VBA

Пример:

Option VBASupport 1

Sub ExampleVBA

Dim sVar As Single

 sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")

Print sVar

End Sub