Функция LBound

Връща долната граница на масив.

Синтаксис:

LBound (ArrayName [, Dimension])

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

ArrayName: името на масива, за който трябва да се намери горната (Ubound) или долната (LBound) граница на индексите.

[Dimension]: цяло число, което указва за кое измерение да се намери горната (Ubound) или долната (LBound) граница. Ако не е зададена стойност, се подразбира първото измерение.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

9 Индекс извън дефинирания обхват

Пример:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) ' Връща 10

  Print UBound(sVar()) ' Връща 20

  Print LBound(sVar(), 2) ' Връща 5

  Print UBound(sVar(), 2) ' Връща 70

End Sub