Функция IsNumeric

Проверява дали изразът е число. Ако стойността е число, функцията връща True, в противен случай – False.

Синтаксис:

IsNumeric (Var)

Връщана стойност:

Bool

Параметри:

Var: израз, който да бъде проверен.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(vVar) ' Връща False

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) ' Връща True

End Sub